Bedrijven met complexe dienstverlening worden steeds afhankelijk van de
supply chain.

Bedrijfsprocessen worden steeds verder gedigitaliseerd en vragen meer complexiteit. Daarbij zijn de afhankelijkheden tussen de processen en de partners in de keten sterk toegenomen.
In de keten zijn drie belangrijke risico’s

1. Calamiteiten

Een brand, blikseminslag, water of stormschade. Door uw risico’s en processen goed in beeld te hebben kunt u zich erop voorbereiden en handelen als het u overkomt. Maar een beperkt aantal bedrijven kan zijn activiteiten voortzetten na een calamiteit
Denk ook na over de consequenties als een belangrijke toeleverancier of afnemer geraakt wordt.

2. Cyber incidenten

Ransomware, hacks en datalekken zijn niet meer weg te denken anno 2021. Het is een kwestie van tijd totdat een organisatie te maken krijgt met een cyberincident.

  • Productie systemen kunnen stil komen te staan. Zowel IT als OT (operationele technologie) systemen, kunnen gehackt worden waarbij de goede werking verstoord kan worden.
  • Bedrijfskritische processen die afhankelijk zijn van hardware en software kunnen een bedrijf tot stilstand brengen. Denk hier bijvoorbeeld aan geautomatiseerde orderverwerking of logistieke bedrijfsprocessen.
  • Data kan door een hack of datalek op straat komen te liggen. Dit kan leiden tot reputatieschade en kan grote financiële gevolgen hebben.

3. Aansprakelijkheid

Ondanks dat u een professioneel heeft en kwaliteit levert, kan er toch iets misgaan. Complexe processen en daaraan gekoppelde afhankelijkheden maken het lastig in te schatten waarvoor u aansprakelijk bent. Door uw risico’s te checken en te checken waarvoor u verzekert ben, is veel schade te voorkomen.

Risico analyse en verzekeringscheck

Ondernemen betekent beheerst risico’s nemen. Ongewenste risico’s moeten zoveel mogelijk beperkt en beheerst worden. Het is belangrijk om al uw risico’s, en hun mogelijke impact in kaart te brengen. Wij kunnen een risicoanalyse verzorgen en daarbij uw verzekeringen checken.