Veel eigenaren en installateurs van PV installaties zien Scope 12 als een bedreiging. Toch is deze inspectieregeling voor zonnepanelen de weg voorwaarts om verzekerd te blijven voor brand en het voorkomen van schade en leed.

Het verbond van verzekeraars heeft een preventiebrochure uitgebracht met daarin feiten en de technische informatie over PV-installaties beschreven is.

Over scope 12 staat in de preventiebrochure het volgende geschreven:
“Een goede opleveringskeuring en periodieke herkeuring is noodzakelijk voor het (brand)veilig hebben en houden van een PV-installatie. Keuring van PV-installaties kan worden uitgevoerd aan de hand van de norm NEN-EN-IEC 62446-1. Deze norm is niet bij wet verplicht gesteld, dus een keuring op basis van deze norm is geen automatisme. Om de kwaliteit van keuringen te verhogen, meer constant te maken en de capaciteit in de markt te vergroten, is door de PV-branche samen met verzekeraars de SCIOS Scope 12 ontwikkeld.”

Scope 12 is ingericht om een praktijkgerichte inspectie te doen. Hierbij wordt er aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • NEN1010:
  • Onderzoek van veiligheidsaspecten zoals bescherming tegen schokken en brandveiligheid.
  • Controle of het toegepaste elektrisch materieel is geïnstalleerd volgens de eisen van de leverancier.
  • Visuele controle van het installatiewerk: Voldoet het aan de eisen van goed vakmanschap.
  • Speciale aandacht wordt besteed aan de connectoren die gebruikt worden.
 • Metingen zoals de een veilige scheiding van stroomketens, isolatieweerstand, het automatisch uitschakelen van de voeding en de doorslagvastheid.
 • Controle van de bouwkundige constructie op voldoende draagkracht
 • De ventilatie van in-dak systemen
 • De brandbaarheid van de gebruikte dak materialen
 • NEN-EN-IEC 62446-1 bestaat uit twee categorie testsets:
  • Categorie I:
   • Aardleiding weerstand (Rpe)
   • Polariteit
   • Open klemspanning
   • Kortsluitstroom
   • Instraling & temperatuur
  • Categorie II:
   • I-V curve test
   • Infrarood inspectie (thermografie)

NEN-EN-IEC 62446-1 categorie II testen zijn niet verplicht. Ze vereisen meer geavanceerde meetapparatuur en kennis. Ook vereisen deze testen een minimale hoeveelheid zonlicht van 400W/m2.

De preventiebrochure geeft een duidelijk beeld van verschillende andere aandachtspunten bij het plaatsen en onderhouden van PV installaties. Bij het lezen rijst wel de vraag wat de huidige status is van de installaties op de vele daken in Nederland.

Halverwege 2020 stonden er in Nederland 23.562 geregistreerd PV installaties opgesteld. Het is daarbij onduidelijk hoeveel installaties op daken staan. In 6 maanden tijd zijn er in 2020 zo’n 2.500 nieuwe installaties geplaatst. Voor al deze installaties is het onduidelijk of ze volgens de juiste richtlijnen met bijbehorende preventiemaatregelen zijn geplaatst. Het benadrukt het belang van de invoering scope 12 aan. Bron: solarmagazine.